เอเซียน เฟรช

สรรพคุณ : นํ้าองุ่นขาว 12% กลิ่นแม็กซ์เบอร์รี่ผสมเม็ดแมงลัก
ปริมาตร : 250 ml.x24 ขวด
ขนาดลัง : 22.2wx32.8L17.5H
นํ้าหนักลัง : 7.5 kg.

สรรพคุณ :น้ำมังคุด 50% ตรานิวทรี
ปริมาตร : 320 ml.x24 ขวด
ขนาดลัง : 24wx35Lx19.5H
น้ำหนักลัง:9 kg.

สรรพคุณ :น้ำมะม่วง 60% ตรานิวทรี
ปริมาตร :320 ml.x24 ขวด
ขนาดลัง:24wx35Lx19.5H
น้ำหนักลัง:9 kg.

สรรพคุณ :น้ำมะพร้าว 50% ตรานิวทรี
ปริมาตร :320 ml.x24 ขวด
ขนาดลัง:24wx35Lx19.5H
น้ำหนักลัง:9 kg

สรรพคุณ :น้ำตาลสด ตรา นิวทรี
ปริมาตร :250 ml.x24 ขวด
ขนาดลัง:22.2wx32.8Lx17.5H
น้ำหนักลัง: 7.5 kg.

Call Now Button
English
error: Content is protected !!